links for 2010-08-31

Ny forskn­ing: Varsling nyt­ter, men koster nyheter.uib.no: Varsling på arbei­d­splassen er effek­tivt, men varslere mis­trives og mobbes. (tags: varsling ytrings­fri­het arbei­d­sliv)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen