links for 2010-09-03

Bydel Sagene: Åpen­het, med begrensninger ivarjohansen.no: Bydel ville begrense doku­mentinnsyn — klart lovstridig. (tags: offent­lighet oslo-kom­mune sagene aften­posten) Ingen boikott av tenkning aftenposten.no: Bernt Hagtvet vis­er svik­tende tro på det frie ords rasjon­alitet i et åpent sam­funn, skriv­er Knut Olav Åmås. (tags: jan-myrdal bernt-hagtvet bjørn­son­fes­ti­valen boikott ekstrem­isme david-irv­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen