links for 2010-09-09

Forskn­ingssat­sning for grunnlovsju­bileet i 2014 forskningsradet.no: Utl­yser pros­jekt for forskn­ing og formidling om Grunnlovens betydning. (tags: grunnloven demokrati retts­stat forskn­ing) Merkel hon­ours Dan­ish Muham­mad car­toon­ist Westergaard bbcnews.com: Høythen­gende ytrings­fri­het­spris til den danske avistegneren. (tags: kurtwest­er­gaard karika­tur­er angela-merkel pris­er ytrings­fri­het presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen