links for 2010-09-16

8 421 800 doku­menter i glemmeboka nrkbeta.no: Infor­masjon om 8,4 mil­lion­er offentlige doku­menter kan gå tapt når myn­dighetene stenger Elek­tro­n­isk Postjournal. (tags: offent­lighet offentlige­da­ta postjour­nal)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen