links for 2010-09-27

Nye meninger dagsavisen.no: Ny por­tal for kom­men­tar, analyse og debatt i Dagsavisen. (tags: dagsavisen kom­men­tar­jour­nal­is­tikk jour­nal­is­tikk medi­er) Iran: Jailed blog­ger may face death penalty globalvoicesonline.org: Kon­tro­ver­siell canadisk-iran­sk blog­ger risik­er­er dødsstraff. (tags: iran ytrings­fri­het blog­ging reli­gion cana­da) Mål­ret­tet litteraturstøtte regjeringen.no: Statssekretær i Finans­de­parte­mentet vil gjen­nomgå støt­teregimet for bøk­er sam­tidig med rap­port om mediestøtte. (tags: medi­estøtte mediepoli­tikk […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen