Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ord er en norsk allmennyttig privat stiftelse hvis formål å er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fritt Ord

  Stiftelsen Fritt Ord er en stiftelse opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur. Dette gjør den ved å støtte prosjekter og hedre personer for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål. Blant større prosjekter som har fått støtte i senere år, er oppbyggingen av Litteraturhuset i Oslo.

 • Knut Olav Åmås

  Knut Olav Åmås er en norsk forfatter, filosof og redaktør. Åmås er siden 2014 direktør i Stiftelsen Fritt Ord, etter å ha vært statssekretær i Kulturdepartementet i Regjeringen Solberg.

  Fra wikipedia

 • Fritt Ord

  Stiftelsen Fritt Ord er en norsk allmennyttig privat stiftelse hvis formål å er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

 • Fritt Ords Pris

  Fritt Ords Pris, også omtalt som Fritt Ord-prisen, er en årlig utmerkelse gitt av stiftelsen Fritt Ord.

 • Fritt Ords honnør

  Fritt Ords honnør er en pris som deles ut av stiftelsen Fritt Ord, til en eller flere mottagere årlig.