Fritt Ord

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fritt Ord

  Stiftelsen Fritt Ord er en stiftelse opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur.Dette gjør den ved å støtte prosjekter og hedre personer for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål. Blant større prosjekter som har fått støtte i senere år, er oppbyggingen av Litteraturhuset i Oslo.Styreleder i stiftelsen er professor Grete Brochmann.

 • Narvesen

  Narvesen er et tidligere norsk handels- og serveringsselskap grunnlagt i 1894 av Bertrand Narvesen for salg av reiselektyre ved jernbanene på Østlandet. Hans firma, Narvesens Kioskkompani, utviklet seg til et landsomfattende selskap og ble aksjeselskap i 1928. Kioskene solgte etter hvert også kortevarer, sjokolade og andre nytelsesmidler. Stiftelsen Fritt Ord ble opprettet i 1974 med Narvesen-aksjene som grunnkapital.

  Fra wikipedia

 • Fritt Ord

  Fritt Ord er en norsk allmennyttig privat stiftelse, hvis formål å er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

 • Fritt Ords Pris

  Fritt Ords Pris, også omtalt som Fritt Ord-prisen, er en årlig utmerkelse gitt av den private stiftelsen Fritt Ord.

 • Knut Olav Åmås

  Knut Olav Åmås (født 19.