links for 2010-11-06

Savn­er jour­nal­is­tikk på forskningsprosessen fritanke.no: Rap­port fra debatt om forskn­ing og journalistikk. (tags: jour­nal­is­tikk forskn­ing formidling)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen