links for 2011-01-29

Total­itæres­løse apenesstreker minerva.as: Kri­tikk av språk­bruken i debat­ten om datalagring. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet retorikk poli­tikk kom­mu­nikasjon retts­stat)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen