Sykehusdirektør blåste varsler

Sykehusdirektør offentliggjorde kritikk og varslerens identitet ved Sykehuset Innherred. Nå skal saken granskes av eksterne eksperter.

Fore­tak­sad­vokat Bente LaForce varslet i jan­u­ar i år styret ved Syke­huset Inn­lan­det om bekym­ringer hun hadde rundt admin­istr­erende direk­tør Morten Lang-Rees hånd­ter­ing av ulike sak­er knyt­tet til Divisjon psykisk hel­sev­ern. Selv om styret i jan­u­ar ga uttrykk for full tillit til syke­hus­di­rek­tøren, har styret nå snudd og ønsker en ekstern granskn­ing av saken.

Ett av momentene som har bidratt til den eksterne gransknin­gen er at direk­tør Morten Lang-Ree har bidratt til å offentlig­gjøre innhold­et i kri­tikken mot ham og således også iden­titeten til varsleren — fore­tak­sad­vokat Bente LaForce.Styreled­er Bente H. Mejdell uttaler til Hamer Arbei­derblad at sak­en fram­står som en ordinær varsler­sak for henne, og at varsleren således har krav på beskyttelse.

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav Torvund, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Syke­hus­di­rek­tør blåste varsler http://bit.ly/eLNCUW […]

til toppen