links for 2011-03-17

Shat­ter­ing bar­ri­ers to reveal corruption nieman.harvard.edu: Stor temaut­gave om jour­nal­is­tikk mot korrupsjon. (tags: kor­rup­sjon jour­nal­is­tikk) State of the News Media 2011 stateofthemedia.org: Årlig rap­port om til­standen i USAs nyhetsme­di­er er ute. (tags: jour­nal­is­tikk nyhetsme­di­er dig­i­talis­er­ing) Slike nye jour­nal­is­ter vil redak­tørene ha journalisten.no: Er norske jour­nal­is­tut­dan­ninger i utakt med ønske­lista, spør Jo Bech-Karlsen. (tags: jour­nal­is­tikk utdan­ning medi­er) - […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen