links for 2011-03-28

Med lisens til å glede aftenposten.no: Får sam­fun­net nok ut av de 4,4 mil­liar­dene i NRK-lisens, spør Knut Olav Åmås. (tags: nrk all­mennkringkast­ing lisens­fi­nan­sier­ing offent­lighet) Även rebeller i Libyen kan ham­na inför skran­ket i Haag klamberg.blogspot.com: Opprør­erne i Libya må også følge folkeretten. (tags: icc folk­erett libya) - I skvis mel­lom Google, Face­book og NRK kampanje.com: En rekke kom­mer­sielle […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen