links for 2011-03-30

De mus­limske lan­dene har snudd fritanke.no: Ingen FN-res­o­lusjon mot ”ned­set­tende uttalelser om reli­gion” denne gang. (tags: reli­gion men­neskerettigheter ytrings­fri­het fn islam) West Cen­sor­ing East opennet.net: Rap­port om hvor­dan dis­si­den­ter for­følges med vestlig teknologi. (tags: inter­nett sen­sur midtøsten teknolo­gi)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen