links for 2011-04-05

A State­ment on Pri­vate Man­ning’s Detention balkin.blogspot.com: Opprop for bedre behan­dling av Bradley Manning. (tags: wik­ileaks bradley-man­ning opprop men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen