links for 2011-04-15

ECB warns of threat to Greek democracy euobserver.com: Hel­las’ demokrati truet hvis lan­det må i gjelds­forhan­dlinger, ifølge euroso­nens sentralbank. (tags: hel­las demokrati europa eurolan­dene esb stats­g­jeld) Flere offentlige virk­somheter i elek­tro­n­isk postjournal oep.no: 20 nye virk­somheter på vei inn i den offentlige postjournalen. (tags: oep offent­lighet postjour­nal)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen