links for 2011-07-29

Med ros­er mot vold morgenbladet.no: “I et demokrati må vi tåle anti­demokratiske meninger” — Veg­ard G. Wen­nes­land, AUF. (tags: 22072011 ytrings­fri­het ter­ror­isme auf) Dei korte dagane av skrekk dagogtid.no: Hendin­ga kjem til å fyl­g­ja oss for alltid, skriv Walid al-Kubaisi. (tags: 22072011 ter­ror­isme høyreek­strem­isme islamisme) En rap­port for fremtiden aftenposten.no: Vi gjen­nom­lever begiven­heter som er skjellset­tende i […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen