links for 2011-07-29

Med roser mot vold morgenbladet.no: «I et demo­kra­ti må vi tåle anti­de­mo­kra­tis­ke menin­ger» — Vegard G. Wen­nesland, AUF. (tags: 22072011 ytrings­fri­het ter­ro­ris­me auf) Dei kor­te daga­ne av skrekk dagogtid.no: Hen­din­ga kjem til å fyl­gja oss for all­tid, skriv Walid al-Kubai­si. (tags: 22072011 ter­ro­ris­me høyre­eks­tre­mis­me isla­mis­me) En rap­port for frem­ti­den aftenposten.no: Vi gjen­nom­le­ver begi­ven­he­ter som er skjell­set­ten­de […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen