links for 2011-07-30

Virk­somme ord dagbladet.no: Det er et stort ans­var å omsette ordene om mer demokrati, åpen­het og human­itet til han­dling, skriv­er Kar­i­anne Bjel­lås Gilje. (tags: 22072011 human­isme demokrati ytrings­fri­het ung­dom ung­domsparti­er) Til ung­dom­men aftenposten.no: Felles appell fra led­erne for Norges ungdomspartier. (tags: 22072011 debat­tkul­tur val­gkamp ter­ror­isme ekstrem­isme ung­dom ung­domsparti­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen