links for 2011-08-07

Gjør deg kjent med islamofobien aftenposten.no: Vil det etter 22. juli fort­satt være mulig å kri­tis­ere innvan­dring eller islam, spør Cora Alexa Døving. (tags: 22072011 islamisme ekstrem­isme islam reli­gion inte­grering kon­spir­asjon­ste­ori­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen