links for 2011-08-10

Tol­er­a­tion and the Future of Europe nybooks.com: Europas framtid avhenger av hvor­dan innvan­drere og deres barn opplever Europa i dag, skriv­er Tim­o­thy Snyder. (tags: 22072011 his­to­rie mang­fold europa ekstrem­isme) Vi trenger en helt annen form for debatt digi.no: Fokus på det hen­sik­tsmes­sige og på diskusjon av alter­na­tive konkrete tiltak burde være et mantra for poli­tikere […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen