Innovasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • innovasjon

  Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk.

 • sosial innovasjon

  Sosial innovasjon, samlebetegnelse for tiltak der det utvikles nye løsninger hvor de substansielle forbedringene i samfunnet anses viktigere enn kommersielle resultater i seg selv. Dette til forskjell fra innovasjon generelt, som innebærer endring av etablerte og institusjonaliserte former for verdiskapning (ofte er dette økonomisk produksjon).Sosial innovasjon adresserer gjerne problemer som er knyttet til miljømessig bærekraft og til sosiale problemer, eller til kombinasjoner av slike.

  Fra wikipedia

 • Innovasjon

  Innovasjon er noe nytt som er både nyttig og kan nyttiggjøres .

 • Innovasjon- og teknologipartiet

  Innovasjon- og teknologipartiet (ITP), tidligere Piratpartiet, er et norsk politisk mikroparti som ifølge partiets politiske program fører en politikk basert på at «kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell».Partiet ble stiftet i 2012, men har hatt lav oppslutning ved valg.

 • Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003.