Innovasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • innovasjon

  Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk.

 • sosial innovasjon

  Sosial innovasjon, samlebetegnelse for tiltak der det utvikles nye løsninger hvor de substansielle forbedringene i samfunnet anses viktigere enn kommersielle resultater i seg selv. Dette til forskjell fra innovasjon generelt, som innebærer endring av etablerte og institusjonaliserte former for verdiskapning (ofte er dette økonomisk produksjon). Sosial innovasjon adresserer  gjerne problemer som er knyttet til miljømessig bærekraft og til sosiale problemer, eller til kombinasjoner av slike.

  Fra wikipedia

 • Disruptiv innovasjon

  En disruptiv innovasjon (også kjent som en «banebrytende» innovasjon) er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant.

 • Innovasjon

  Innovasjon er noe nytt som er både nyttig og kan nyttiggjøres .

 • Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003.