Pressens pris pensjoneres

Vi pensjonerer denne bloggen, men fortsetter å dekke debatten om medie- og pressestøtte.

Bloggen Pressens pris ble oppret­tet som ledd i vår sats­ing på analyser og fak­ta om medi­estøtte i inn- og utland. Satsin­gen var særlig knyt­tet til det offentlige medi­estøt­teut­val­get, som lev­erte sin rap­port i desem­ber 2010. 

Vox Pub­li­ca kom­mer fort­satt til å dekke medi­estøt­tede­bat­ten, ikke minst når reg­jerin­gens eventuelle forslag om endringer i presse- og medi­estøt­ten kom­mer. Vi har imi­dler­tid ikke ressurs­er til å fort­sette å opp­datere denne bloggen på jevn­lig basis, der­for pen­sjoneres den herved.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen