– Du kan ikke være uavhengig journalist på Krim

Å bli væren­de hjem­me på Krim-halv­øya had­de vært det sam­me som å gi fra seg fri­he­ten sin, sier den ukrains­ke jour­na­lis­ten Valen­ty­na Samar. Nå job­ber pris­vin­ne­ren for å hind­re makt­mis­bruk og kor­rup­sjon på Krim og i Ukraina.