Radio

P3 NÅ er et norsk nyhets- og aktualitetsmagasin for ungdom som gikk på NRK Radio fra 2003 til 2006. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Lindesnes Bygdemuseum

  Radio

 • Bilde: Ryfylkemuseet

  Radio

 • Bilde: Telemuseet

  Radio

 • Bilde: Justismuseet

  Radio

  Fra Virksomme Ord

 • Hva jeg mente - hva jeg mener

  Da jeg satt på Grini under okkupasjonen, var det smerteligste av alt det ikke å vite hvor mine 2 og 4 år gamle barn befant seg, og hvorledes de hadde det. Jeg tvilte både før det tidspunkt og da ofte på om det var riktig av en mor å delta i illegal kamp og risikere sitt og sine barns liv.

 • Ny politikk

  Vi lever i vannstoffbombens tidsalder. Verden er i dag som et fly som har mistet kontakten med bakken og som farer fremover i tåken, uten å vite hva som er forut.

 • Kan vi ha en mening?

  Vi kultursnobber har lett for å trekke på skuldrene av en del samtidsfenomener. «Damebladene», sier vi for eksempel - uten noensinne å ha lest et dameblad.

  Fra SNL

 • radio

  Den første radiostasjonen ble etablert i Pittsburgh, USA, i 1920. I årene som fulgte utviklet radioen seg til å bli et betydningsfullt massemedium. Det nye mediet hadde sin gullalder i 1930- og 1940-årene, og spesielt den annen verdenskrig ble viktig for radioens gjennombrudd som nyhetsformidler. I Norge var radioen, før fjernsynet kom i 1960, en sentral og samlende faktor i samfunnslivet fordi nordmenn lyttet til de samme nyhetene og de samme underholdningsprogrammene.De viktigste trekkene ved radioen de første tiårene var at den var internasjonal og grenseoverskridende på en helt annen måte enn andre medier, at den nådde et stort antall mennesker samtidig, og at den var et utpreget sosialt medium; radioapparatene var store og tunge møbler som fikk en sentral plass i hjemmene.

 • radio

  Radio, forstavelse, alminnelig betegnelse på radiomottager. Også brukt som betegnelse på radiosender, større radiostasjoner og kringkastingsinstitusjoner (f.eks. Bergen Radio, Sveriges Radio). Radio er i videste forstand en fellesbetegnelse for overføring av informasjon (tale, musikk, data osv.) ved hjelp av elektromagnetiske bølger (radiobølger)..

  Fra wikipedia

 • Heia Fotball

  Heia Fotball er et norsk ukentlig fotballprogram som har gått på NRK Radio siden 2016.

 • Herman (radioprogram)

  Herman var et humoristisk radioprogram for ungdom ledet av Herman Baskår som gikk på NRK Radio fra 1993 til 1995.

 • P3 NÅ

  P3 NÅ er et norsk nyhets- og aktualitetsmagasin for ungdom som gikk på NRK Radio fra 2003 til 2006.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • Radio

  Olden, O.F.