Radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Hva jeg mente - hva jeg mener

  Da jeg satt på Grini under okkupasjonen, var det smerteligste av alt det ikke å vite hvor mine 2 og 4 år gamle barn befant seg, og hvorledes de hadde det. Jeg tvilte både før det tidspunkt og da ofte på om det var riktig av en mor å delta i illegal kamp og risikere sitt og sine barns liv.

 • Ny politikk

  Vi lever i vannstoffbombens tidsalder. Verden er i dag som et fly som har mistet kontakten med bakken og som farer fremover i tåken, uten å vite hva som er forut.

 • Kan vi ha en mening?

  Vi kultursnobber har lett for å trekke på skuldrene av en del samtidsfenomener. «Damebladene», sier vi for eksempel - uten noensinne å ha lest et dameblad.

  Fra SNL

 • radio

  Den første radiostasjonen ble etablert i Pittsburgh, USA, i 1920. I årene som fulgte utviklet radioen seg til å bli et betydningsfullt massemedium. Det nye mediet hadde sin gullalder i 1930- og 1940-årene, og spesielt den annen verdenskrig ble viktig for radioens gjennombrudd som nyhetsformidler. I Norge var radioen, før fjernsynet kom i 1960, en sentral og samlende faktor i samfunnslivet fordi nordmenn lyttet til de samme nyhetene og de samme underholdningsprogrammene.De viktigste trekkene ved radioen de første tiårene var at den var internasjonal og grenseoverskridende på en helt annen måte enn andre medier, at den nådde et stort antall mennesker samtidig, og at den var et utpreget sosialt medium; radioapparatene var store og tunge møbler som fikk en sentral plass i hjemmene.

 • tuner

  Tuner er høyfrekvensenheten i en radio- eller fjernsynsmottaker. Tuneren består av høyfrekvensforsterker, blandetrinn og lokaloscillator. Tunerens oppgave er å ta imot en modulert bærebølge med nyttesignal (audio eller video) og presentere dette i form av lyd eller TV-bilder. En tuner for mottak av radioprogrammer er vanligvis en integrert del av en kombinert mottaker/forsterker, men i FM-radioer var det også vanlig med dedikerte enheter som måtte kobles til en forsterker.

  Fra wikipedia

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, men brer seg gjennom luft og vakuum like godt.

 • Radio-televizija Srbije

  Serbias radio og fjernsyn (serbisk: Радио-телевизија Србије (PTC) – Radio-televizija Srbije (RTS)) er den statlige allmennkringkasteren i Serbia og landets største mediekonsern.

 • Radio 1 (Norge)

  Radio 1 Hits var navnet som fire norske radiokanaler brukte fra desember 2009 og ut 2015 - tidvis i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.