Radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Hva jeg mente - hva jeg mener

  Da jeg satt på Grini under okkupasjonen, var det smerteligste av alt det ikke å vite hvor mine 2 og 4 år gamle barn befant seg, og hvorledes de hadde det. Jeg tvilte både før det tidspunkt og da ofte på om det var riktig av en mor å delta i illegal kamp og risikere sitt og sine barns liv.

 • Ny politikk

  Vi lever i vannstoffbombens tidsalder. Verden er i dag som et fly som har mistet kontakten med bakken og som farer fremover i tåken, uten å vite hva som er forut.

 • Kan vi ha en mening?

  Vi kultursnobber har lett for å trekke på skuldrene av en del samtidsfenomener. «Damebladene», sier vi for eksempel - uten noensinne å ha lest et dameblad.

  Fra SNL

 • radio

  Radioen er et massemedium. I Norge er radioen et av de største massemediene, rundt 48 prosent av alle nordmenn lytter til radio en gjennomsnittsdag (2019)..

 • tuner

  Tuner er høyfrekvensenheten i en radio- eller fjernsynsmottaker. Tuneren består av høyfrekvensforsterker, blandetrinn og lokaloscillator. Tunerens oppgave er å ta imot en modulert bærebølge med nyttesignal (audio eller video) og presentere dette i form av lyd eller TV-bilder. En tuner for mottak av radioprogrammer er vanligvis en integrert del av en kombinert mottaker/forsterker, men i FM-radioer var det også vanlig med dedikerte enheter som måtte kobles til en forsterker.

  Fra wikipedia

 • Danmarks Radio

  DR, forkortelse for Danmarks Radio, er Danmarks offentlige kringkastingsselskap.

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, og brer seg derfor lett gjennom luft og vakuum.

 • Telenor

  Telenor ASA (OSE: TEL), engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.