Radio

Irma 1000 er et norsk humorprogram av og med Kari Slaatsveen og Barbara Jahn som gikk på NRK Radio fra 1993 til 1995. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Lindesnes Bygdemuseum

  Radio

 • Bilde: Ryfylkemuseet

  Radio

 • Bilde: Telemuseet

  Radio

 • Bilde: Justismuseet

  Radio

  Fra SNL

 • radio

  Den første radiostasjonen ble etablert i Pittsburgh, USA, i 1920. I årene som fulgte utviklet radioen seg til å bli et betydningsfullt massemedium. Det nye mediet hadde sin gullalder i 1930- og 1940-årene, og spesielt den annen verdenskrig ble viktig for radioens gjennombrudd som nyhetsformidler. I Norge var radioen, før fjernsynet kom i 1960, en sentral og samlende faktor i samfunnslivet fordi nordmenn lyttet til de samme nyhetene og de samme underholdningsprogrammene.De viktigste trekkene ved radioen de første tiårene var at den var internasjonal og grenseoverskridende på en helt annen måte enn andre medier, at den nådde et stort antall mennesker samtidig, og at den var et utpreget sosialt medium; radioapparatene var store og tunge møbler som fikk en sentral plass i hjemmene.

 • radio

  Radio, forstavelse, alminnelig betegnelse på radiomottager. Også brukt som betegnelse på radiosender, større radiostasjoner og kringkastingsinstitusjoner (f.eks. Bergen Radio, Sveriges Radio). Radio er i videste forstand en fellesbetegnelse for overføring av informasjon (tale, musikk, data osv.) ved hjelp av elektromagnetiske bølger (radiobølger)..

  Fra wikipedia

 • Heia Fotball

  Heia Fotball er en norsk, ukentlig podkast om fotball fra NRK P3, og publiserte første episode 7.

 • Irma 1000

  Irma 1000 er et norsk humorprogram av og med Kari Slaatsveen og Barbara Jahn som gikk på NRK Radio fra 1993 til 1995.

 • Kompani Knudsen

  Kompani Knudsen er et norsk humor- og musikkprogram for ungdom som gikk på NRK Radio fra 2006 til 2009.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • Radio

  Olden, O.F.