FORFATTER

Oda Elise Nordberg
Oda Elise Nordberg

Oda Elise Nordberg startet sin stipendiatstilling med fokus på teknologi og innovasjon innenfor journalistikkfeltet i januar 2020. For øyeblikket forsker hun på hvordan folk interagerer med nyhetene gjennom stemmestyrte grensesnitt og ser på muligheter for hvordan vi kan forbedre dette. Forskningen hennes er i hovedsak kvalitativ, og interessefeltene hennes dreier seg rundt hvordan mennesker interagerer med teknologi (human computer interaction, HCI), samt interaksjonsdesign, innovasjon i jorunalistikken, personvern og etikk.


1 bidrag

Bare klikk ja1

Du klikker deg inn på en nett­side og et pop­up-vin­du som dekker en god del av siden kom­mer til syne. Bare klikk ja så kan fort­sette med det du hold­er på med, står det. Videre står noe med liten skrift og det er noen link­er i tek­sten, men hvem har vel tid til det? Du trykker ja. Men vent litt, hva var det egentlig du net­topp sam­tykket til?

 
 
til toppen