SISTE UNDER Aktuelt

Vox Pub­li­ca sender ut et nyhets­brev på e‑post ca. en gang i måne­den. Her finner du alle nyhets­brevene vi har publisert. 


98 nyhetsbrev

Bare klikk ja1

Du klikker deg inn på en nett­side og et pop­up-vin­du som dekker en god del av siden kom­mer til syne. Bare klikk ja så kan fort­sette med det du hold­er på med, står det. Videre står noe med liten skrift og det er noen link­er i tek­sten, men hvem har vel tid til det? Du trykker ja. Men vent litt, hva var det egentlig du net­topp sam­tykket til?

 

Kampen om metaverset

Siden ver­densvevens beg­yn­nelse for nærmere 30 år siden har meng­den kul­turell og sosial aktivitet på net­tet eskalert ekspo­nen­sielt. Aksellerert av den pågående pan­demien har vi nå videre fått en smakebit av hvor mye som kan gjøres virtuelt—men kan­skje også hvor util­fredsstil­lende det kan føles. Det sistnevnte—vår opplevelse av grens­es­nit­tet som gir til­gang til det virtuelle—kan rik­tig­nok endre seg veldig raskt. Ny teknolo­gi er under utvikling, og bak sce­nen foregår det en dragkamp om eier­skap og dom­i­nans over hva som vil bli det nye metaverset.

 

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høgte­k­nol­o­giske kvardag og synest den gjev oss mange goder. Vi kan kom­mu­nis­ere effek­tivt, reise kom­fort­a­belt og under­halde oss med allver­das mat og drikke, forteljin­gar og opplevin­gar. Kvi­for skulle vi vel endre på dette? Vi burde heller ynskje at alle men­neske fekk ta del i desse godene. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt moralske univers.

 

Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kropps­fokusert reklame, vis­er en ny studie gjort av Medi­etil­synet. I 24 timer boikot­tet ulike kjendis­er Face­book og Insta­gram i en protest mot hatytringer og fal­sk infor­masjon. Når koron­a­situ­asjo­nen sto på i Norge i peri­o­den mars-juni, så unge mye mer på direk­te­sendt fjern­syn enn ellers, vis­er en studie gjort av Kan­tar. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 
 
til toppen