Retorikk­bloggen

En blogg om retorikk i politikk og samfunn.

91 innlegg

«Dere var forandringen»

Da er de sto­re ame­ri­kans­ke par­ti­enes lands­mø­ter fer­dig. Demo­kra­te­ne var bed­re koor­di­nert enn Repub­li­ka­ner­ne, men Repub­li­ka­ner­ne klar­te like­vel å stil­le spørs­må­let som fikk mot­par­ten på defen­si­ven: Hvor­for har folk ikke fått det bed­re siden 2008?

 

På tampen av Tampa

Så er repub­li­ka­ner­nes lands­møte over for den­ne gang og det er på tide med en opp­sum­me­ring: Hva gikk bra, hva gikk dår­lig – og gjor­de kon­ven­sjo­nen Mitt Rom­neys sjan­ser stør­re i kam­pen om Det Hvi­te Hus 6.november?

 
 
til toppen