Medienyheter

En blogg med nyheter fra mediesektoren, med vekt på mediebruk, eierskap, økonomi, mediepolitikk og teknologisk utvikling.

72 innlegg

Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall vis­er at lokalavis­er ver­den over står over­for en stor krise på grunn av den store korona-situ­asjo­nen. I Norge har medieforsker Erik Wilberg under­søkt hvor­dan dette også påvirk­er norske avis­er. I Sta­vanger er det et ønske om å sam­le mediebedrifter til en egen medie­by. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Mediebedriftenes Lands­foren­ing vis­er at opplagstal­lene for norske avis­er stiger som følge av dig­i­tal vekst. Reg­jerin­gen inklud­er­er nå medi­ene som en del av sam­funnskri­tiske virk­somheter. Unge vis­er seg å delta lite i debat­ter på sosiale medi­er og kul­tur-Norge får utdelt økonomisk kom­pen­sasjon. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 
 
til toppen