Medienyheter

En blogg med nyheter fra mediesektoren, med vekt på mediebruk, eierskap, økonomi, mediepolitikk og teknologisk utvikling.

72 innlegg

Ukens medienyheter: Trusler, lover og valgpåvirkning

Dis­ney kjø­per seg inn i nors­ke Kahoot, nye rap­por­ter viser at rus­sisk valg­på­virk­ning i 2016 var stør­re enn antatt, Lov­data vin­ner over Rettspraksis.no i ret­ten og ansat­te i NRK og TV 2 har siden 2016 blitt utsatt for 19 til­fel­ler av gro­ve trus­ler og sji­ka­ne. Det­te er ukens medienyheter.

 
 
til toppen