2. verdenskrig

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Kølle fra før 2. verdenskrig

 • Bilde: Justismuseet

  Kølle fra før 2. verdenskrig

 • Bilde: Justismuseet

  Kølle fra før 2. verdenskrig

 • Bilde: Justismuseet

  Kølle fra før 2. verdenskrig

  Fra Virksomme Ord

 • Vår nøitralitet og sannheten

  De siste måneders krig har stadig, sterkere overbevist mig om at Europas kristne kultur står overfor en ytterste prøve. Og særlig Finnlands skjebne har lært mig at også Norge, enten det vil eller ikke, er med i tidens overveldende opgjør.

 • Nøytralitetskrenkinga

  Eg skal få leggje fram for Stortinget nokre dokument som vedkjem den harde nøytralitetskrenkinga Noreg i dag har vorti utsett for. Det som er gjort mot Noreg, er alt kjent for all verda, og eg trur at i alle nøytrale land må folka ha vorti oppskræmde av meldinga om slikt eit rettsbrot som her er gjort.

 • Hat og intoleranse hører dessverre ikke fortiden til

  I dag minnes vi ofrene for Holocaust og lærer av historien. Holocaust viser hva mennesker kan få seg til å gjøre når hatet får fritt spillerom.

  Fra SNL

 • andre verdenskrig

  Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945.Krigen sto mellom, på den ene siden, Aksemaktene Tyskland og Italia (1940–1943), Bulgaria, Finland, Romania, Ungarn (alle fire 1941–1944), aksemaktenes lydland, Japan (1941–1945) med lydland, samt Thailand (1942–1945); på den andre siden De allierte: Polen (fra 1939), Storbritannia (fra 1939) med Commonwealth og kolonier, Frankrike (fra 1939), Norge, Belgia og Nederland (alle tre fra 1940), Jugoslavia, Hellas, Sovjetunionen og USA (alle fire fra 1941), Tyrkia (1945), samt Kina; dessuten en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika..

 • Exeter lufthavn, Clyst Honiton

  Exeter lufthavn, Clyst Honiton er en regional lufthavn i Storbritannia, som ligger i det sydvestlige grevskapet Devon. Lufthavnen betjener byen Exeter med oppland og ligger ca. 12 km øst-nordøst for byens sentrum.Lufthavnen var opprinnelig en flystripe med rullebane av gress for sportsflyging, inntil man i 1937 valgte å bygge ut området med fast rullebanedekke.