2. verdenskrig

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • andre verdenskrig

  Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. På den ene siden av krigen stod aksemaktene: Tyskland, Italia (1940–1943), Slovakia (1939–1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941–1944), samt Japan (1941–1945) og Thailand (1942–1945). Finland var i årene 1941–1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til krigen mellom Finland og Sovjetunionen.

 • krigsseiler

  En krigsseiler er betegnelsen på et besetningsmedlem om bord i norske handelsskip under første og andre verdenskrig.

  Fra wikipedia

 • Andre verdenskrig

  Andre verdenskrig anses som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939–1945.

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.

 • Norge under andre verdenskrig

  Norge under andre verdenskrig er perioden fra starten på andre verdenskrig 1.