Allmennkringkasting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.Allmennkringkasting skal bidra til mangfold i det totale programtilbudet, og sørge for at både brede og smale publikumsgrupper får et godt tilbud.

 • medier i Sveits

  Det sveitsiske medielandskapet er sterkt fragmentert. Det finnes et forholdsvis stort tyskspråklig tilbud, et mindre franskspråklig tilbud vest i landet og et veldig lite italienskspråklig tilbud sør i landet. Samtidig kontrolleres markedet av noen få store konserner, først og fremst allmennkringkastingen Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft eller Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SRG / SSR) og TX Group (tidligere Tamedia AG), som blant annet utgir gratisavisen 20 Minuten (tysk) / 20 Minutes (fransk) / 20 Minuti (italiensk), samt er eieren av noen av de største regionale avisen som Tages-Anzeiger og Berner Zeitung & Der Bund.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et begrep som definerer en kringkastingskanal som en offentlig tjeneste.

 • Allmennkringkasting i Nederland

  Allmennkringkasting i Nederland har en annen struktur og organisasjonsform enn de fleste andre land i Europa.

 • Kringkastingsavgift

  Kringkastingsavgift er en særavgift som må betales av alle som eier eller bruker et fjernsyn eller andre mottakere av tv- eller radiosignaler.