Bokomtaler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Aud Dalseg

    Aud Dalseg er interiørarkitekt med design av utstillinger som spesialfelt. Siden 1960-årene har hun vært en av Norges mest anerkjente og produktive utstillingsarkitekter. Hun har formet utstillinger for organisasjoner og museer over hele landet, og en lang rekke vandreutstillinger med norsk design i inn- og utland. Hun ble tildelt Jacob-prisen i 1985, og har mottatt flere utmerkelser for sin innsats.

  • Norsk Militært Tidsskrift

    Norsk Militært Tidsskrift (NMT) er en fagpublikasjon utgitt av Oslo Militære Samfund (OMS) siden 1831, og er landets eldste fagtidsskrift. NMT ble grunnlagt i 1830, og første nummer ble utgitt i 1831. Tidsskriftet utkommer med minimum fire nummer i året, og hadde i 2019 et gjennomsnittlig opplag på 2500 eksemplarer. Det har bred spredning blant høyere offiserer, og anses som en viktig militærfaglig arena.