Dagens Næringsliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Torg, Fisketorget 1910-1920

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Foto fra fisketrappa og fisketorget på Kirkelandet

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  "Slutrensk Losna Aug. 1908"

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Russiske Jakob Aksionov og hans sønn Arthur

  Fra SNL

 • Dagens Næringsliv

  Dagens Næringsliv, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1890, utkommer mandag–lørdag. Norges tredje største dagsavis. Avisen bringer særlig stoff om næringsliv og økonomi, for øvrig også allment nyhets- og reportasjestoff. Forbruker- og livstilsbilaget D2 blir utgittt med avisen hver fredag. På lørdager har avisen et eget magasin med feature-artikler. Eid av NHST Media Group AS.

 • Arne O. Holm

  Ansvarlig redaktør fra 2014 i High North News, en nettbasert avis om og for nordområdene. Holm har lang presseerfaring som nyhetsjournalist, avdelingsleder og redaktør i Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK.Politisk journalist Dagbladet 1979-86, reportasjesjef Dagens Næringsliv 1986-92, avdelingsleder Dagbladet 1992-97, nyhetsredaktør Dagens Næringsliv 1997-99, ansvarlig redaktør Svalbardposten 1999-2002 og redaktør i Brennpunkt-redaksjonen NRK 2002-06.

  Fra wikipedia

 • Dagens Næringsliv

  Dagens Næringsliv (forkortet DN) er en norsk dagsavis og den tredje største avis i Norge, målt i opplagstall.

 • Næringsliv

  Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i et land.

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.