Dagens Næringsliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Dagens Næringsliv

    Dagens Næringsliv, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1890, utkommer mandag–lørdag. Norges tredje største dagsavis. Avisen bringer særlig stoff om næringsliv og økonomi, for øvrig også allment nyhets- og reportasjestoff. Forbruker- og livstilsbilaget D2 blir utgittt med avisen hver fredag. På lørdager har avisen et eget magasin med feature-artikler. Eid av NHST Media Group AS.

  • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

    Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, stiftelse opprettet i 1990 av medarbeidere i norsk presse for å stimulere undersøkende journalistikk. Stiftelsen arrangerer hvert år den landsomfattende SKUP-konferansen og deler ut SKUP-prisen, en av norsk presses høyeste utmerkelser..