Demokrati i Europa

Artik­kel­se­rie i Vox Pub­li­ca.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Skole og utdanning i Albania

  I Albania følger utdanningen et 5-4-3-system, hvor barneskolen varer i 5 år, ungdomsskolen i 4 år og den videregående skolen i 3 år. I snitt forventes albanere å ha 11,8 års skolegang. 3,2 % av befolkningen over 15 år er analfabeter (UNDP 2015). .

 • Europas historie

  Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa. Til tross for at Europa består av en hel rekke større og mindre nasjoner med en historie hver for seg, lar det seg allikevel gjøre å betrakte de europeiske nasjoner under ett, det vil si som et tydelig avgrenset hele med en felles kulturtradisjon.Om Europas forhistorie, se blant annet artiklene om steinalder, bronsealder og jernalder. Artiklene om hvert enkelt land gir også mer detaljert gjennomgang av historien..

  Fra wikipedia

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca.

 • Representativt demokrati

  Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg.

 • Woodrow Wilson

  Thomas Woodrow Wilson (født 28.