Demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en beteg­nelse på en styre­form hvor folket deltar i vik­tige beslutninger. 

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

 • demokrati

  Demokrati er at alle får være med på å bestemme. I et land med demokrati kan de som har stemmerett være med på å velge hvem som skal få styre landet.Demokrati er det samme som folkestyre. Det betyr egentlig at folket styrer. Folket er menneskene som bor i et land. Det er vanskelig hvis alle skal være med på å bestemme alt. Derfor har man heller valg der folk stemmer på hvem de vil skal styre.De som får flest stemmer i valget, får bestemme i en periode.

  Fra wikipedia

 • Athenske demokrati

  Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr.

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Direkte demokrati

  Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

Mer om Demokrati fra Vox Publicas arkiv