Falske nyheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Falske nyheter

  Fra wikipedia

 • Faktisk

  Faktisk er et ikke-kommersielt samarbeid mellom Dagbladet, VG og NRK som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.

 • Falsk nyhet

  Falske nyheter (engelsk: fake news) er en type sensasjonsjournalistikk eller propaganda som med vilje sprer feilinformasjon gjennom tradisjonelle nyhetskanaler eller sosiale medier.

 • Årets ord

  Årets ord er en kåring av et nyord i norsk språk eller ord av nyere dato som har preget året.

Mer om Falske nyheter fra Vox Publicas arkiv