Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 2: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 20

Warning: simplexml_load_string(): in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 20

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 20

Fjernsyn

Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Fjernsyn norskbygget mottakerapparat for fjernsyn

 • Bilde: Telemuseet

  Fjernsyn

 • Bilde: Oslo Museum

  bolig

 • Bilde: Oslo Museum

  Philips fjernsyn

  Fra SNL

 • billedrør

  Billedrør, vakuumrør som omgjør elektriske spenningsvariasjoner til tilsvarende variasjoner i lysintensiteten på en billedskjerm i røret.Billedrøret er en videreutvikling av katodestrålerøret, som første gang ble beskrevet i 1897. I dag har bruken av billedrør blitt kraftig redusert til fordel for LCD- og plasmateknolgi. .

 • fjernsyn

  Fjernsyn, også kalt TV (forkortelse for televisjon), er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. Fjernsyn er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter.Prosessen å overføre levende bilder ved hjelp av fjernsyn kan vi dele opp i tre faser:Punktvis å omsette lyssignalene fra bildet til elektriske signaler og samtidig tilsette informasjon om punktets posisjon i bildet. Distribuere signalene til fjernsynssendere, der de blir preget inn på radiobølger og sendt ut i eteren. Fange opp radiobølgene på en antenne og nytte informasjonsinnholdet i radiobølgen til å bringe frem et levende bilde på en bildeskjerm..

  Fra wikipedia

 • Fjernsyn

  Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent som NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som kringkaster innen radio, fjernsyn og nye medier.

 • Westworld (TV-serie)

  Westworld er en amerikansk nettfjernsynsserie utviklet av Jonathan Nolan og Lisa Joy basert på spillefilmen Westworld fra 1973.