Fjernsyn

Begrepene fjernsyn og TV (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkastning av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Fjernsyn norskbygget mottakerapparat for fjernsyn

 • Bilde: Telemuseet

  Fjernsyn

 • Bilde: Oslo Museum

  bolig

 • Bilde: Oslo Museum

  Philips fjernsyn

  Fra Virksomme Ord

 • Nyttårstale

  Kjære alle sammen, En nyttårstale rommer gjerne en oppsummering av året som er gått, og håp, drømmer og mål for fremtiden. Katastrofen i romjula har endret perspektivene.

 • Nyttårstale

  Kjære landsmenn, Vi står igjen ved inngangen til et nytt år og som vanlig gir nyttårsaftenen meg en kjærkommen anledning til gjennom Norsk Rikskringkasting å sende en hilsen til mine landsmenn hjemme og ute. Det er en egen høytid over nyttårsaften når vi tar farvel med det året som går ut og vender tankene mot det nye år for å ønske det velkommen.

 • Nyttårstale

  Kjære landsmenn! Vi står igjen på terskelen til et nytt år, og som vanlig på det gamle års siste dag skal jeg ha gleden av gjennom radio å få sende en hilsen til mine landsmenn hjemme og ute. Jeg har i løpet av det år som nu er gått hatt anledning til å besøke Svalbard, og jeg vil gjerne få sende alle dere der oppe min hjertelige takk for sist og for de minnerike dager jeg tilbragte sammen med dere.

  Fra SNL

 • fjernsyn

  Fjernsyn, også kalt TV (forkortelse for televisjon), er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. Fjernsyn er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter.Prosessen å overføre levende bilder ved hjelp av fjernsyn kan vi dele opp i tre faser:Punktvis å omsette lyssignalene fra bildet til elektriske signaler og samtidig tilsette informasjon om punktets posisjon i bildet. Distribuere signalene til fjernsynssendere, der de blir preget inn på radiobølger og sendt ut i eteren. Fange opp radiobølgene på en antenne og nytte informasjonsinnholdet i radiobølgen til å bringe frem et levende bilde på en bildeskjerm..

 • fjernsyn

  Fjernsynet har etter den annen verdenskrig vokst frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer. Fjernsynet er basert på bilder og har utviklet seg til et medium for opplevelse (særlig underholdning) snarere enn refleksjon og fordypelse. Tekstbaserte medier, som bøker og aviser, har møtt økt konkurranse om menneskenes tid; mange aviser har fulgt etter i visualisering og vektlegging av underholdningsstoff.

  Fra wikipedia

 • Fjernsyn

  Begrepene fjernsyn og TV (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkastning av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).

 • Fjernsyn (andre betydninger)

  Fjernsyn har flere betydninger: TV, et system for overføring av levende bilder.

 • Norsk fjernsyn

  Norsk fjernsyn er et norsk TV-produksjonsselskap.