Høyre

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Jo større Høyre blir, jo mer handlekraft blir det

  Kjære velger. I denne valgkampen er det mange som har snakket om hva de er imot.

 • Verdikampen: Høyre eller Arbeiderpartiet

  Kjære venner, Dette valget kommer til å stå mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Mellom et Høyre som vil utvikling og et Arbeiderparti som vil skru klokken tilbake.

 • Højre driver Spot med Folkets dyreste Rettigheder

  Paa Kollegers og egne Vegne min Tak for Eders Hilsen og de Ord, der er henvendt til os, og lad mig dertil føje en Tak til dem, der har samlet os her, for det Arbeide, de har optaget for at bringe de spredte Kræfter til enigt og energisk Samarbejde for det store fædrelandske Formaal, at Hovedstaden indtager den Plads, den tilkommer og pligter, i den Fylking, der vil værne om og betrygge, hvad vi har vundet af Frihet og Selvstyre, og hvad det kræver. Netop her fremfor andensteds skulde der ventes og maa der være Syn for Udviklingskravenes Berettigelse i det politiske og nationale- det sociale og økonomiske Liv, at deraf Intet kan opgives, - og dermed den klarnede Erkjendelse og den faste vilje, der ved at overvinde, hvad der vil hemme og standse, og - kunde de saavist- føre Folket ind paa andet Spor, hvor det skulde forfejle og spilde både Midler og Maal.

  Fra SNL

 • Høyre

  Høyre er et norsk konservativt politisk parti stiftet i 1884, og er dermed Norges nest eldste parti. Erna Solberg er leder av Høyre siden 2004. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963, Kåre Willoch i 1983–1986, Jan P.

 • høyre

  Ordet høyre (med liten forbokstav) eller «høyresiden» er i politisk sammenheng en utbredt betegnelse på politikere og partier som, sammenlignet med sine motparter på venstresiden, blir sett på som forholdsvis konservative eller tradisjonalistiske i sin tilnærming til politikken. I vår egen tid og i Europa regnes også liberale partier gjerne til den politiske høyresiden, selv om disse partiene opprinnelig, på 1800-tallet og et stykke ut på 1900-tallet, ble sett på som en del av venstresiden.

  Fra wikipedia

 • Høyre

  Høyre (H) er et liberalkonservativt politisk parti i Norge.

 • Høyre- og venstrekjøring

  Venstrekjøring er regelen at kjørende kjører på venstre side av veien.

 • Høyre og venstre

  Høyre og venstre er relative retninger eller posisjoner.