Høyre

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høyre

  Høyre (H) er et norsk konservativt politisk parti stiftet i 1884, og er dermed Norges nest eldste parti. Fra slutten av 1920-årene og frem til 1997 var Høyre landets nest største parti ved stortingsvalgene. Ved valgene etter årtusenskiftet har partiet vekslet mellom å være nest størst og tredje størst, og da i konkurranse med Fremskrittspartiet.Erna Solberg har vært partileder siden 2004, og hun var parlamentarisk leder for Høyre på Stortinget i perioden 2005–2013.

 • Høyre

  Høyre er et norsk politisk parti. Det er på høyresiden i norsk politikk (se politisk parti). Mange som stemmer Høyre, kaller seg konservative. Erna Solberg er leder av partiet.Høyre vil ha lavere skatter og at staten skal bruke mindre penger enn den gjør i dag. De er opptatt av at folk skal bestemme mest mulig over sitt eget liv. Dette er utgangspunktet for mye av deres politikk..

  Fra wikipedia

 • Høyre

  Høyre (forkortet H) er et liberalkonservativt politisk parti i Norge.

 • Høyre og venstre

  Høyre og venstre er relative retninger eller posisjoner.

 • Unge Høyre

  Annen bruk av forkortelsen: «UH» brukes i utdanningsektoren som forkortelse for universiteter og høyskoler.