Kultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kultur

  Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren», som blant annet inkluderer kunst, musikk og litteratur.

 • antropologi

  Antropologi er læren om, eller studiet av, mennesket. Antropologien omfatter mange fagdisipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen. Siden begynnelsen har det imidlertid gått et hovedskille mellom antropologi forstått som studiet av mennesket som et biologisk vesen (biologisk eller fysisk antropologi), og antropologi forstått som et sammenliknende studium av menneskelige samfunn og kulturer (sosial- og kulturantropologi).

  Fra wikipedia

 • Kultur

  Kultur er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

 • Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet (forkortet KUD) er et norsk departement for norsk kulturpolitikk.

 • Minoisk kultur

  Minoisk kultur var en egeisk bronsealdersivilisasjon på øya Kreta og på andre øyer i Egeerhavet som blomstret i tiden 2600 til 1600 f.Kr.