Medietilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Medietilsynet

  Medietilsynet, statlig tilsyn, opprettet 1. januar 2005 ved sammenslåing av Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens Medieforvaltning. Tilsynet har sete i Fredrikstad. Mari Velsand er direktør fra 2017. .

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting, mediepolitisk begrep, norsk oversettelse av engelske public service broadcasting, som innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.

  Fra wikipedia

 • Georg Stub

  Georg Stub (født 1948) er en norsk politiker (H).

 • Mari Velsand

  Mari Velsand (født 1968) er leder for Medietilsynet.Velsand har studert journalistikk ved Norsk journalisthøgskole i 1992, spansk ved Universidad Complutense de Madrid og har en master i ledelse fra BI fra 2011.

 • Medietilsynet

  Medietilsynet er en norsk statlig etat under Kulturdepartementet.