Medietilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Medietilsynet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  When everything explodes we'll be free

  Fra SNL

 • Medietilsynet

  Medietilsynet, statlig tilsyn, opprettet 1. januar 2005 ved sammenslåing av Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens Medieforvaltning. Tilsynet har sete i Fredrikstad. Mari Velsand er direktør fra 2017..

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting, mediepolitisk begrep, norsk oversettelse av engelske public service broadcasting, som innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.Allmennkringkasting skal bidra til mangfold i det totale programtilbudet, og sørge for at både brede og smale publikumsgrupper får et godt tilbud.

  Fra wikipedia

 • Den gode, den onde og den grusomme

  Den gode, den onde og den grusomme (italiensk originaltittel: Il buono, il brutto, il cattivo) er en italiensk westernfilm fra 1966 i regi av Sergio Leone, musikk av Ennio Morricone og med Clint Eastwood i hovedrollen.

 • Medietilsynet

  Medietilsynet er en norsk statlig etat under Kulturdepartementet.

 • Valgloven

  Valgloven (fullt navn: lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer) er en norsk lov som har til formål å legge forholdene til rette for at norske borgere ved frie, direkte og hemmelige valg kan velge representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.Loven etablerer valgstyrer, stemmestyrer, fylkesvalgstyrer og riksvalgsstyret.Det følger av loven at valgdagsmålinger ikke kan offentliggjøres før klokken 21 på valgdagen.