Medietilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Medietilsynet

  Medietilsynet, statlig tilsyn, opprettet 1. januar 2005 ved sammenslåing av Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens Medieforvaltning. Tilsynet har sete i Fredrikstad. Mari Velsand er direktør fra 2017. .

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting, mediepolitisk begrep, norsk oversettelse av engelske public service broadcasting, som innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.

  Fra wikipedia

 • Fredrikssons fabrikk – The movie

  Fredrikssons fabrikk – The movie er en norsk spillefilm basert på samme rollefigurer som komiserien Fredrikssons fabrikk, som gikk på NRK TV på begynnelsen av 1990-tallet.

 • Jakten på nyresteinen (film)

  Jakten på nyresteinen er en norsk eventyr- og fantasyfilm fra 1996 regissert og bearbeidet til manus av Vibeke Idsøe.

 • Medietilsynet

  Medietilsynet er en norsk statlig etat under Kulturdepartementet.