Medietilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Medietilsynet

  Medietilsynet er et statlig organ som ble opprettet 1. januar 2005 ved sammenslåing av Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens Medieforvaltning. Tilsynet har sete i Fredrikstad. Mari Velsand er direktør fra 2017..

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.Allmennkringkasting skal bidra til mangfold i det totale programtilbudet, og sørge for at både brede og smale publikumsgrupper får et godt tilbud.

  Fra wikipedia

 • Medietilsynet

  Medietilsynet er et norsk statlig direktorat under Kulturdepartementet.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.

 • Russlands medietilsyn

  Føderal tjeneste for overvåking av samband, informasjonsteknologi og massemedier (russisk: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) eller Roskomnadzor (russisk: Роскомнадзор) er det russiske føderale utøvende organ med ansvar for sensur i media og telekommunikasjon.