Minoritet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • minoritet

  Minoritet betyr mindretall, og brukes om en folkegruppe som utgjør et mindretall av et lands befolkning. Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver et flertall.Betegnelsen brukes også om en underordnet eller marginal gruppe, definert ut fra forskjellige karakteristika som etnisitet, kjønn, religion, språk eller kultur. Et annet viktig kriterium er ulikhet i makt og politisk innflytelse.

 • minoriteter i Kina

  Kina har 55 offisielt anerkjente grupper av minoriteter. Kinas befolkning består offisielt av 56 nasjonaliteter eller etniske grupper, hvor hàn-kinesere utgjør det store flertallet med hele 91–92 prosent av befolkningen. Hàn-kineserne utgjør majoriteten i alle kinesiske provinser og autonome områder med unntak av Tibet og Xinjiang. De 55 minoritetsgruppene er spredd utover alle provinser og autonome områder..

  Fra wikipedia

 • Det palestinske folk

  Det palestinske folk (arabisk: الشعب الفلسطيني, ash-sha`b al-filasTīni), palestinere (الفلسطينيون, al-filasTīnīyyūn), eller palestinske arabere (العرب الفلسطينيون, al-`arab al-filasTīnīyyūn) viser til arabisktalende folk med opphav i Palestina.

 • Minoritet

  Minoritet utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50 % av en populasjon eller forsamling.

 • Palestina (område)

  Palestina er et navn som omtrentlig betegner det landområde mellom Middelhavet og Jordan-elven som omfatter Israel, Vestbredden og Gazastripen, og som i den forbindelse kan spores lenger tilbake, men først er kjent brukt i denne formen fra det 5.