Pressefrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pressefrihet

  Pressefrihet er pressens rett til uten forhåndskontroll å bringe opplysninger og fremsette kritikk, for eksempel av offentlige myndigheter.Pressefrihet er et anerkjent prinsipp i demokratiske stater, mens pressen i autoritære stater gjerne blir brukt som et redskap for makthaverne til å påvirke borgerne i ønsket retning. Pressefriheten er kanskje den viktigste siden av trykkefriheten, og et sentralt element i ytringsfriheten..

 • medier i Bulgaria

  Bulgaria har lav pressefrihet og lav tillit til mediene i europeisk sammenheng.  Landet har to allmennkringkasterne BNR (Bălgarsko Nationalno Radio) og BNT (Bălgarska Nationalna Televizija). Disse har en svak stilling sammenliknet med allmennkringkasterne i andre europeiske land. De er sterkt avhengige av statlige subsidier, noe som øker trykket på dem med tanke på programminnholdet.

  Fra wikipedia

 • Internasjonal dag for pressefrihet

  Internasjonal dag for pressefrihet er en internasjonal dag som avholdes 3.

 • Trykkefrihet

  Trykkefrihet er en del av ytringsfriheten og innebærer rett til å trykke og spre informasjon og oppfatninger fritt.

 • USA

  USA, offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.