Pressefrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Nasjonalbiblioteket

  Johan Friedrich Struensee (1737-72): Spor av et dramatisk liv i Nasjonalbibliotekets arkiver

  Fra Virksomme Ord

 • Ytringsfrihet og pressefrihet

  Kjære alle sammen, Nå skal jeg få snakke til dere i omtrent 10 minutter. Jeg skal ytre meg om noe som berører oss alle, og som alle her har sterke og kanskje til og med motstridende meninger om.

 • Vor presse

  Jeg vil be dere i tanken at flytte et halvandet hundre aar tilbake i tiden, søke at sætte dere ind i en smaaborgers liv i Kristiania ved den tid. Liten var byen den gang, utgjorde ikke stort mere end de faa kvartaler som ligger mellem sjøen og fæstningen paa den ene siden, Voldgaterne og Østre gade - den nuværende Karl Johans gate - paa den anden side.

  Fra SNL

 • pressefrihet

  Pressefrihet, pressens rett til uten forhåndskontroll å bringe opplysninger og fremsette kritikk, f.eks. av offentlige myndigheter.Pressefriheten er kanskje den viktigste side av den trykkefrihet som er fastslått i Grunnlovens § 100. Pressefrihet er et anerkjent prinsipp i demokratiske stater, mens pressen i autoritære stater gjerne blir brukt som et redskap for makthaverne til å påvirke borgerne i ønsket retning.

 • Massemedier i Tyrkia

  Tyrkia har rundt 50 dagsaviser. Nesten alle de store Istanbul-avisene trykkes også i Ankara og Izmir, noen også i Adana. Blant de mest seriøse og innflytelsesrike er Milliyet (Nasjonen, grunnlagt 1950) og Cumhuriyet (Republikken, grunnlagt 1924).De største avisene er Istanbul-avisene Milliyet (opplag ca. 630 000), Sabah (Morgen, grunnlagt 1985, ca.

  Fra wikipedia

 • Menneskerettigheter i Uganda

  Menneskerettigheter i Uganda omhandler menneskerettighetessituasjonen i Uganda fra Idi Amins diktatur i 1971 og fremover.

 • Trykkefrihet

  Trykkefrihet er en del av ytringsfriheten og innebærer rett til å trykke og spre informasjon og oppfatninger fritt.

 • Tuvalu

  Tuvalu er en øystat i Polynesia i Stillehavet.

Mer om Pressefrihet fra Vox Publicas arkiv