Retorikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • retorikk

  Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører .

 • retorikk

  Retorikk er kunsten å snakke eller formulere seg. Når man bruker retorikk, ønsker man å få noen til å tro på det man sier. Man vil overbevise eller overtale noen..

  Fra wikipedia

 • Kairos

  Kairos (gresk: καιρός, «(det rette) tidspunkt») er et gammelgresk ord som betyr «det rette eller kritiske øyeblikket»; på moderne gresk betyr kairos også «vær» eller «tid».

 • Retorikk

  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, «tale», og tekhne, «kunst») som i antikkens Hellas var en av de tre frie kunster, der den sammen med grammatikk og dialektikk utgjorde trivium (eller «dialektikk» – som hos Martianus Capella).

 • Trope (retorikk)

  Troper betegner i retorikken talefigurer som innebærer et spill med et ords betydning.