Russland

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Hungersnøden i Russland

  Jeg beklager den stilling som er tatt til spørsmålet. Hensikten med den resolusjon jeg fremla til Deres overveielse var å sikre regjeringenes medvirkning til et stort internasjonalt foretagende, for å hjelpe Russland og frelse landet fra hungersnød.

  Fra SNL

 • Russland

  Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall. Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og grenser til 14 land og to utbryterrepublikker (fra Georgia). Russland dekker ni tidssoner. Konstitusjonelt er Russland en føderasjon bestående av 85 territorielle enheter med ulik grad av indre selvstyre.81 prosent av innbyggerne er etniske russere.

 • Russlands samtidshistorie

  Russlands samtidshistorie er Russlands historie etter 1991. Russland var en del av Sovjetunionen fra 1922 til 1991. I denne perioden hadde den russiske unionsrepublikken (RSFSR) i likhet med de øvrige republikkene innenfor Sovjetunionen svært begrenset selvstendighet forhold til kommunistpartiet og den sovjetiske sentralmakten. I perioden 1986–1987, da kommunistpartiets nyvalgte generalsekretær Mikhail Gorbatsjov innledet sitt reformprogram for perestrojka (reorganisering) og glasnost (åpenhet), fikk imidlertid republikkene gradvis større betydning.

  Fra wikipedia

 • Katarina II av Russland

  Katarina II av Russland (russisk: Екатерина II Алексеевна [Jekaterina II Aleksejevna]; kjent som Katarina den store; født 21.

 • Nikolaj II av Russland

  Nikolaj II (russisk: Николай Александрович Романов [Nikolaj Aleksandrovitsj Romanov]; født 6.

 • Russland

  Russland (russisk: Росси́я, Rossíja uttale ), offisielt Den russiske føderasjon (russisk Росси́йская Федера́ция, Rossíjskaja Federátsija uttale ), er et land i det nordlige Eurasia.