Russland

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Russland

  Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall. Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og grenser til 14 land og to utbryterrepublikker (fra Georgia). Russland dekker ni tidssoner. Konstitusjonelt er Russland en føderasjon bestående av 85 territorielle enheter med ulik grad av indre selvstyre. 81 prosent av innbyggerne er etniske russere.

 • Russlands samtidshistorie

  Russlands samtidshistorie er Russlands historie etter 1991. Russland var en del av Sovjetunionen fra 1922 til 1991. I denne perioden hadde den russiske unionsrepublikken (RSFSR) i likhet med de øvrige republikkene innenfor Sovjetunionen svært begrenset selvstendighet i forhold til kommunistpartiet og den sovjetiske sentralmakten. I perioden 1986–1987, da kommunistpartiets nyvalgte generalsekretær Mikhail Gorbatsjov innledet sitt reformprogram for perestrojka (reorganisering) og glasnost (åpenhet), fikk imidlertid republikkene gradvis større betydning.

  Fra wikipedia

 • Napoleons felttog i Russland 1812

  Napoleons felttog i Russland, kjent i Russland som Fedrelandskrigen av året 1812, og i Frankrike som Det russiske felttoget, var en franskledet invasjon i 1812 hvor den franske keiser Napoléon Bonaparte marsjerte med rundt 600 000 soldater inn i Det russiske keiserdømmet.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.

 • Russlands invasjon av Ukraina 2022

  Russlands invasjon av Ukraina 2022 begynte tidlig om morgenen 24.