Samfunnsforskning

Artik­ler og infor­masjon om forskn­ing innen samfunnsvitenskapene.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • samfunnsvitenskap

  Samfunnsvitenskap er en betegnelse for alle vitenskaper som empirisk studerer forhold ved samfunnet og forbindelser mennesker imellom. Forskning innenfor de samfunnsvitenskapelige disiplinene omtales ofte som samfunnsforskning.

 • Institutt for samfunnsforskning

  Frittstående, tverrvitenskapelig forskningsinstitutt opprettet i Oslo i 1950, etter initiativ av Erik Rinde, senere styreformann (til 1977) og direktør (1955–75). Instituttet ble opprinnelig finansiert ved norske (Rinde-familien) og amerikanske donasjoner, men har siden midten av syttiårene i hovedsak blitt drevet på offentlige midler, i første rekke gjennom Norges forskningsråd.

  Fra wikipedia

 • Institutt for samfunnsforskning

  Institutt for samfunnsforskning (forkortet ISF) er et privat forskningsinstitutt, organisert som en stiftelse og lokalisert i Oslo.

 • NTNU Samfunnsforskning

  NTNU Samfunnsforskning AS er et uavhengig forskningsinstitutt som utvikler og formidler kunnskap innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og samfunnsrelaterte problemstillinger, som alle er viktige for samfunnsutviklingen.

 • Samfunnsvitenskap

  Samfunnsvitenskap er en fellesbetegnelse for vitenskaper som empirisk studerer samfunnet og forhold mellom mennesker.