Samfunnsforskning

Artik­ler og infor­ma­sjon om forsk­ning innen sam­funns­vi­ten­ska­pe­ne.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • samfunnsvitenskap

  Samfunnsvitenskap er en betegnelse for alle vitenskaper som empirisk studerer forhold ved samfunnet og forbindelser mennesker imellom. Forskning innenfor de samfunnsvitenskapelige disipliner omtales ofte som samfunnsforskning. .

 • Institutt for samfunnsforskning

  Frittstående, tverrvitenskapelig forskningsinstitutt opprettet i Oslo i 1950, etter initiativ av Erik Rinde, senere styreformann (til 1977) og direktør (1955–75). Instituttet ble opprinnelig finansiert ved norske (Rinde-familien) og amerikanske donasjoner, men har siden midten av syttiårene i hovedsak blitt drevet på offentlige midler, i første rekke gjennom Norges forskningsråd.

  Fra wikipedia

 • Institutt for samfunnsforskning

  Institutt for samfunnsforskning (forkortet ISF) er et privat forskningsinstitutt, organisert som en stiftelse og lokalisert i Oslo.

 • Kohort

  Kohort har flere betydninger: Kohort var i Romerriket en militæravdeling som var del av en legion.

 • Samfunnsvitenskap

  Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.