Snapchat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Snapchat

  Snapchat, meldingstjeneste hvor man deler bilder og videoer, kalt snaps, med kontakter. Det som skiller Snapchat fra andre meldingstjenester er at bildene og videoene kun er tilgjengelig en kort stund.Den vanlige måten å bruke Snapchat på er gjennom en app på smarttelefoner og nettbrett. Man tar et bilde eller en video, legger til tekst eller symboler, velger antall sekunder (mellom 1 og 10) som innholdet skal være tilgjengelig for mottager, velger mottagere fra kontaktlisten og sender.

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt, fra en identifiserbar avsender i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge The Statistics Portals estimat ble det i 2017 brukt 535 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16.

  Fra wikipedia

 • Andreas Haukeland

  Andreas Haukeland (født 12.

 • Snapchat

  Snapchat er en mobilapplikasjon for deling av foto og video utviklet av en gruppe studenter ved Stanford University, og ble offisielt utgitt i App Store i september 2011.

 • Vegard Harm

  Vegard Harm Antonsen (født 17.