Sverige

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museum Nord

  Sverige

 • Bilde: Museum Nord

  Sverige? Jernbanestasjon

 • Bilde: Forsvarets museer

  Motiv: Pansarskeppet SVERIGE

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Vevkam fra Sverige

  Fra Virksomme Ord

 • Vort Forhold til Sverige

  Til de fleste, som her staar, taler jeg vel for første Gang. I ethvert Fald taler jeg for første Gang paa dette Sted, som er blevet saa bekjendt derved, at det er herfra, Johan Sverdrup har rejst det liberale Program foran Valgene.

 • Gud bevare Sverige og det svenske broderfolk!

  Henrik Wergeland sier om gjensynet: "Da bryter større glede løs!" Den gleden er summen av dager og netters lengsel. Og av foldede hender i bønn! Wergeland nevner i samme forbindelse "de stjerner klare små, du på nattevakten så!" I Norge ble nattevakten lang;

 • Forslaget til ny Foreningsakt

  Hr. President! Efter Kongens, efter Storthingets Tanke og Tale skal ved enhver Revision af Foreningsakten dens oprindelige Karakter og Tendents opretholdes.

  Fra SNL

 • Sverige

  Sverige, kongedømme i Norden, på den østlige delen av den skandinaviske halvøya med kyst til Skagerrak, Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og sørøst, og til Bottenhavet og Bottenviken i øst. Grenser mot Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige omfatter også øyene Öland og Gotland i Østersjøen. Av et totalareal på 447 000 km2 er 7 prosent dyrket mark, 63 prosent skogkledd, 8 prosent myr, 9 prosent ferskvann og 3 prosent bebygd areal.Landets store forekomster av tømmer, mineraler og vannkraft dannet grunnlaget for fremveksten av en betydelig industrinasjon.

 • Sverige

  Kringkastingsvirksomhet i Sverige ble startet i 1925 av AB Radiotjänst, fra 1957 Sveriges Radio AB. Dette var frem til 1994 et statseid moderselskap både for radio- og fjernsynsvirksomheten. I 1994 ble Sveriges Television og Sveriges Utbildningsradio skilt ut som egne selskap. Virksomheten i de statseide selskapene finansieres med lisensavgifter..

  Fra wikipedia

 • Sverige

  Sverige (svensk: Sverige), offisielt Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy.

 • Sveriges len

  Sveriges len (svensk: Sveriges län) er de regionale forvaltningsområdene i Sverige, og svarer til danske regioner og norske fylker.

 • Unionen mellom Sverige og Norge

  Unionen mellom Sverige og Norge var en forening av de to separate og selvstendige kongerikene Norge og Sverige i perioden fra 1814 til 1905, da de to statene var i personalunion under én felles monark.