Sverige

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Sverige

  Sverige er et land i Norden, på den østlige delen av den skandinaviske halvøya. Landet har kyst til Skagerrak, Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og sørøst, og til Bottenviken i øst. Sverige grenser mot Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige omfatter også øyene Öland og Gotland i Østersjøen. Av et totalareal på 447 000 kvadratkilometer er 63 prosent skogkledd, 9 prosent ferskvann, 8 prosent myr, 7 prosent dyrket mark og 3 prosent bebygd areal.

 • Sverige

  Sverige er et samfunn med stor grad av likestilling mellom kjønnene. Ifølge FNs Human Development Report 2018 er Sverige verdens tredje mest likestilte samfunn (etter Sveits og Danmark, foran Norge). Riksdagen har en kvinneandel på 44 prosent. Kvinners utdanningsnivå er på linje med menns, og 61 prosent av kvinner over 15 år er i arbeid (mot 68 prosent av mennene).

  Fra wikipedia

 • Den svensk-norske union

  Unionen mellom Sverige og Norge var en forening av de to separate og selvstendige kongerikene Norge og Sverige i perioden fra 1814 til 1905, da de to statene var i personalunion under én felles monark.

 • Sverige

  Sverige, offisielt Kongeriket Sverige, er et land i Norden.

 • Sveriges len

  Sveriges len (svensk: Sveriges län) er det regionale forvaltningsnivået mellom staten og kommunene i Sverige, som tilsvarer norske fylker.