TV 2

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Lufthavn

 • Bilde: Telemark Museum

  Gunnar Aabøe tillegger TV 2 til nettverket sitt

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  TV-salong på Ekofisk 2/4 Kilo

 • Bilde: Svalbard museum

  Kamera

  Fra SNL

 • TV 2

  TV 2, kommersiell allmennkringkaster, etablert i 1991 som Norges første private TV-selskap. TV 2 eies av det danske medieselskapet Egmont. TV 2 har sitt hovedkontor i Media City Bergen, med en stor nyhetsavdeling i Oslo. TV-selskapet har to redaksjonelle avdelinger, nyhetsavdelingen og en program-/innkjøpsavdeling.TV 2 har hovedkontor i Bergen, men sender både fra Bergen og Oslo.

 • Gullruten

  Gullruten, norsk pris for fjernsynsproduksjoner, første gang utdelt 1998. Gullrutens formål er å stimulere til TV-produksjon med høy innholdsmessig, kunstnerisk og teknisk kvalitet. Det deles ut priser i en rekke klasser, fra 2009 utvides Gullruten til å omfatte flere fagpriser.Bak Gullruten står Norske Film- og TV-produsenters forening sammen med NRK, TV 2, TV Norge, og TV 3.

  Fra wikipedia

 • TV 2

  TV 2 er en norsk reklamefinansiert tv-kanal som er eid av TV 2 Gruppen.

 • TV 2 Sporten

  TV 2 Sporten er TV 2s sportsredaksjon.

 • Virre Virre Vapp (TV 2)

  For barneprogrammet som gikk på NRK på 1980-tallet, se Virre Virre Vapp (NRK)Virre Virre Vapp er et norsk barneprogram som gikk på TV 2 fra 1996 til 2003.