Offentlige data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kystreise

  BarentsWatch

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Reflections

 • Bilde: Norsk vegmuseum

  NORD 100-149

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

  Fra SNL

 • ISDN

  ISDN, tjenesteintegrert digitalt telenett, et felles nett for teletjenester som tradisjonelt har krevd separate linjer og tilkoblinger hos abonnentene, og hvor det er tilstrekkelig med én linje, ett abonnement og én tilkobling. ISDN gir bl.a. tilgang til både telefontjenester, dataoverføringstjenester og tjenester for overføring av tekst og bilder i det samme nettet, og flere tjenester kan benyttes samtidig..

 • genealogi

  Genealogi, slektsforskning, ættegransking, læren om de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng.Genealogiske oversikter kan settes opp på flere måter. Anetavlen gjør rede for en persons forfedre: fire besteforeldre, åtte oldeforeldre osv. Stamtavlen, som begynner med en stamfar, behandler den agnatiske etterslekt (dvs. personer med avstamning direkte fra slektens menn, agnater), mens etterslektstavlen også omfatter kognatisk avkom (personer med avstamning gjennom slektens kvinneledd, kognater).Fremtredende norske genealoger er Bernt Moe (utgav Tidsskrift for den norske Personalhistorie, 1840–50), Wilhelm Lassen (Norske Stamtavler, bd.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • NLOD

  NLOD (Norsk lisens for offentlig data) er en standardisert norsk lisens for offentlige data utarbeidet av Fornyingsdepartementet.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Offentlige data fra Vox Publicas arkiv