Valg

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kommune-valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Valg 1905

 • Bilde: Oslo Museum

  valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fintelling av valg Oslo 03

  Fra Virksomme Ord

 • Et viktig valg

  Kjære velgere. Mandag så skal du bestemme hvem som skal bestemme i din kommune og ditt fylke.

 • Valg av samfunnsretning

  Kjære venner! I går kom jeg hjem etter et besøk i Tunis. Og det står klarere for meg nå enn noen gang:

 • Avgjørende valg for et fremtidsrettet Forsvar

  Ærede forsamling, Godt nytt år! På terskelen til det nye året, vil jeg gjerne dele noen perspektiver på Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon. Jeg vil i dag rette mye oppmerksomhet mot forsvarspolitikk i en økonomisk vanskelig tid.

  Fra SNL

 • valg

  Valg er en prosedyre for utvelging av ledere eller representanter. De som velger, er noen eller alle medlemmer av en organisasjon eller gruppe. De som velges til å lede eller representere, gis myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle i gruppen.Valgordningen i NorgePolitiske valg er en nødvendig del av et demokrati, men også autoritære stater kan avholde valg. Nesten overalt i den demokratiske verden er valgene frie, hemmelige og direkte.

 • Venezuelas samtidshistorie

  Hugo Chávez' valgseier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var den første presidenten i postkolonial tid som ikke hadde tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.Men maktskiftet på toppen og større fokus på sosial utjevning og utvikling medførte ikke et lavere konfliktnivå; heller tvert imot.

  Fra wikipedia

 • Rasjonelle valg

  Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører.

 • Studiespesialisering

  Studiespesialisering er i Norge et utdanningsprogram innen videregående opplæring som gradvis overtok for den tidligere studieretningen allmenne, økonomiske og administrative fag («allmennfaglig linje») i fra 2006.

 • Valg

  Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv.