Valg

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kommune-valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Valg 1905

 • Bilde: Oslo Museum

  valg

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Valg i Molde

  Fra Virksomme Ord

 • Et viktig valg

  Kjære velgere. Mandag så skal du bestemme hvem som skal bestemme i din kommune og ditt fylke.

 • Valg av samfunnsretning

  Kjære venner! I går kom jeg hjem etter et besøk i Tunis. Og det står klarere for meg nå enn noen gang:

 • Avgjørende valg for et fremtidsrettet Forsvar

  Ærede forsamling, Godt nytt år! På terskelen til det nye året, vil jeg gjerne dele noen perspektiver på Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon. Jeg vil i dag rette mye oppmerksomhet mot forsvarspolitikk i en økonomisk vanskelig tid.

  Fra SNL

 • valg

  Valg er en prosedyre for utvelging av ledere eller representanter. De som velger er noen eller alle medlemmer av en organisasjon eller gruppe. De som velges til å lede eller representere gis myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle i gruppen.Politiske valg er en nødvendig del av et demokrati, men også autoritære stater kan avholde valg. Nesten overalt i den demokratiske verden er valgene frie, hemmelige og direkte.

 • Riksdagsvalg i Finland

  Oversikt over mandatfordeling og prosent av stemmene ved valg til den finske nasjonalforsamlingen, Riksdagen, fra 1962.Les mer om Finlands politiske system her..

  Fra wikipedia

 • Rasjonelle valg

  Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører.

 • Valg

  Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv.

 • Valg i Norge

  Valg i Norge vedrører den demokratiske staten Norges valg og valgordning, samt historisk perspektiv og nærliggende forhold.