Videoer fra høringen om mediestøtte

Ble sendt live på Journalisten.no.

Medie­støtte­ut­val­gets åpne høring med pre­sen­ta­sjo­ner fra de etab­ler­te medie­ne gikk av sta­be­len sist tors­dag, 4. febru­ar. Journalisten.no send­te direk­te fra hørin­gen via web-tv. Opp­tak av de enkel­te inn­leg­ge­ne er sam­let på siden journalisten.no/mediestoette.

Inn­leg­ge­ne ble løpen­de kom­men­tert på Twit­ter, søke­ord #medie­stot­te.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen