Videoer fra høringen om mediestøtte

Ble sendt live på Journalisten.no.

Medi­estøt­teut­val­gets åpne høring med pre­sen­tasjon­er fra de etablerte medi­ene gikk av sta­be­len sist tors­dag, 4. feb­ru­ar. Journalisten.no sendte direk­te fra hørin­gen via web-tv. Opp­tak av de enkelte inn­leggene er sam­let på siden journalisten.no/mediestoette.

Inn­leggene ble løpende kom­mentert på Twit­ter, søke­ord #mediestotte.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen