Det var som å se det med egne øyne

Jeg kan fortelle deg at en mann slår en kvinne, men det er ikke helt det samme som å se det selv

“Vi lever i et bilde­sam­funn”, hør­er man ofte i våre dager. Og det gjør vi. Men men­nes­ket har alltid vært visuelt. Selv den 2000 år gam­le ver­bale retorikken er visuell. Synet er den skarpeste sansen, skriv­er Cicero i sine verk­er. Sam­men med andre antikke retorikere opp­for­dr­er han taleren til å appellere til øyet: Du må tale slik at tilhør­erne opplever at de selv står foran hen­delsene du beretter om. De må føle at de ser det med egne øyne.

Dette er noe enklere i våre dager. Bilder, video­er, fjern­syn, inter­nett og skjer­mer over­alt gir oss muligheten for fak­tisk å plassere tilhør­erne foran hen­delsene. Det er jo fremde­les ikke hen­delsene selv, men det bidrar unek­telig en mye større fornem­melse av nærvær. Tenk for eksem­pel at jeg forteller deg om et kun­stverk — en slags per­for­mance — med kvinne som ser deg uttryk­sløst i øynene, mens en arm vilkårlig gir henne øre­fik. Kan­skje du tenker at det er nå litt under­lig med disse rare kun­st­nere, eller kan­skje du tenker at det er en passende metafor for menns under­trykkelse av kvin­ner og sam­fun­nets masku­line hege­moni — eller kan­skje du tenker, det var nå ikke særlig pent gjort, sånn å slå på kvin­ner. Men uansett hva du tenker, så er det antagelig ikke helt det samme som å se det selv. Så prøv å stå foran hen­delsen på kun­st­ner Mar­it Føl­stads hjemme­side. Gå på menu/video, klikk på linken mar­ket av bildet med kvin­nen (Føl­stad) som mot­tar en øre­fik. Fil­men er egentlig mye lengre, men jeg tip­per den er lang nok til at den berør deg mer — og på en annen måte — enn den ver­bale beskriv­elsen jeg net­topp gav.

Du kom­mer til hjemmes­i­den ved å klikke på bildet nedenfor:

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen